แผนที่ติดต่อโรงพยาบาล


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 162 ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
เบอร์โทร 073-411002 แฟกซ์ 073-411414 อีเมล์ [email protected]

Related Images: