ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2566 (เครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอนชนิดควบคุมความลึก)


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2566 (เครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอนชนิดควบคุมความลึก)

 


 

Related Images: