งาน Home Health Care รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงยารียะ สารีกามา ทีมงาน Home Health Care โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อติดตามอาการเพื่อวางแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องและให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…