งานHome Health Care รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทีมงาน Home Health Care โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นำทีมโดยแพทย์หญิงยารียะ สารีกามา ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามอาการผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่บ้านในพื้นที่ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…