กิจกรรมวันเกิดโรงพยาบาล


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมทำบุญวันเกิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสายบุรี ณ ห้องประชุมตึกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…