ทีมหมอครอบครัว รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นำทีมโดยแพทย์หญิงยารียะ สารีกามา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป้น ตำบลแป้นอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามอาการผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่บ้านในพื้นที่ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…