รับของบริจาคเครื่องมือทันตกรรม


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณ”เพจแก้วเสียงธรรม” ที่มอบ “เครื่องมือทันตกรรม” เพื่อใช้ดูแลรักษา “ช่องปาก” ให้โรงพยาบาล
มีดังนี้
📌 1. เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน 1 เครื่อง
– ยี่ห้อ B.A. INTERNATIONAL รุ่น BA Optima
📌 2. ชุดตรวจและถอนฟัน 3 ชุด
2.1. กระจกส่องฟัน 3 ชิ้น
2.2. ที่ตรวจเช็คสภาพฟันผุ 3 ชิ้น
2.3. คีมคีบสำลี 3 ชิ้น
2.4. คีมสำหรับถอนฟัน 3 ชิ้น
📌 3. หนังสือธรรมะของ “หลวงพ่อจรัญ” 50 เล่ม
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้คะ

 


 

Related Images: