งานจัดเก็บรายได้ รับการประเมินจาก สสจ.ปัตตานี


วันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีรับการนิเทศก์ศูนย์จัดเก็บรายได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ณ กลุ่มงาานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


 

Related Images: