กิจกรรมวันเกิดโรงพยาบาล


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-11.00 น. แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญวันเกิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…

Related Images: