ต้อนรับนักศึกษาแพทย์


วันที่ 18 มกราคม 2560 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์เพื่อมาสังเกตการณ์ที่ โรงพยาบาล ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี