คลินิกวัณโรค รพร.สายบุรี


วันที่ 17 มกราคม 2560 คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับการประเมินการดำเนินงานประจำปี 2559 จากงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี