งานการเงิน รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 กลุ่มงานการเงิน งานพัสดุ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะเสยะวอ รับการตรวจสอบภายในทางการเงินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…