รพร.สายบุรี ออกหน่วย พอ.สว.


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นำโดยแพทย์ภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมนายแพทย์สืบพงศ์ ขวัญศรีเพ็ชร์ นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม) ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขอำเภอสายบุรี ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มีบริการทันตกรรม บริการตรวจสุขภาพทางแพทย์ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย การจ่ายยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย การนวดรักษาและนวดคลายเครียด กายภาพบำบัดอาการพื้นฐาน ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลปัตตานี การให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา แก่ประชาชนที่มารับบริการ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…