ทีมหมอครอบครัว รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นำทีมโดยแพทย์หญิงยารียะ สารีกามา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร ตำบลละหารอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามอาการผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่บ้านในพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…