โรงงานขาเทียม รพร.สายบุรี


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เข้าร่วมพิธีมอบขาเทียมพระราชทานในโครงการมหกรรมทำขาเทียมพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2 มกราคม 2564 ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีโดยแพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้มอบขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 10 ขา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานขาเทียม และงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี หรือเบอร์โทร 073-411002 ต่อ 124 หรือ 083-8712435

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…