ทีมหมอครอบครัว รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นำทีมโดยแพทย์หญิงยารียะ สารีกามา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบือเระ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามอาการผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่บ้านในพื้นที่ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…