ทีมหมอครอบครัว รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นำทีมโดยแพทย์หญิงยารียะ สารีกามา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจาะโบ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามอาการผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่บ้านในพื้นที่ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…