ผอ.รพร.สายบุรี ร่วมกับอบต.บือเระจัดทำอาหารแจกชาวบ้านทุกครัวเรือน


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิ รา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระและประชาชนชาวบือเระ ร่วมทำอาหารสู้ภัยโควิด-19 เพื่อแจกให้ประชาชน 5 หมู่บ้าน ในตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จัดทำ ณ หอประชุมอำเภอสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…