รพร.สายบุรีรับมอบของบริจาคสู้โควิด-19


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับมอบของบริจาคจากคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ บริจาคFace Shield จำนวน 100 ชิ้น และชุดป้องกันPPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสู้โควิด-19 ณ หอประชุมอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี