งานแพทย์แผนไทย รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมคณะทีมแพทย์แผนไทย นายอำเภอสายบุรี สาธารณสุขอำเภอสายบุรี ร่วมต้อนรับนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ท่านประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะจากเครือข่ายแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิดและสถาบันการแพทย์แผนไทย ในการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่จากส่วนกลางร่วมกับแพทย์แผนไทยจังหวัดและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองโยใช้หลักธรรมานามัย การบริการตรวจรักษา และการจ่ายยาสมุนไพร (ตำรับยาสมุนไพรตามคัมภีร์ตักศิลา จากศิลาจารึกวัดโพธิ์)แก่ประชาชนในอำเภอสายบุรี ซึ่งได้รับความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรดูแลสุขภาพในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…