กาชาดจังหวัดปัตตานีเยี่ยมผู้ป่วย รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะจากกาชาดจังหวัดปัตตานี นายอำเภอสายบุรี ในโอกาสมาเยี่ยม ด.ช.อิรฟาน อูมา กรณีผู้ป่วยมะเร็งสมอง ซึ่งกำลังรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ในโอกาสนี้กาชาดจังหวัดปัตตานีได้มอบของเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้ป่วยอีกด้วย

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…