ผู้อำนวยการรพร.สายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนายอำเภอสายบุรี


เมื่อวันที่ 30 เมษายน แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี ผอ.ศปก.อ.สายบุรี พร้อมด้วยนายซาพีอีย์ กอเนาะ ปลัดอำเภอประจำตำบลปะเสยะวอ สาธารสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ในการมาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมอง ซึ่งกำลังรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้ป่วยอีกด้วยด้วย

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…