รพร.สายบุรี รับมอบอุปกรณ์กล้องตรวจวัดไข้พร้อมติดตั้งระบบคัดกรอง


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายภูเบศ จันทนิมิ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรีพร้อมด้วยแพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ และคณะเจ้าหน้าที่ รับมอบชุดอุปกรณ์กล้องตรวจวัดไข้พร้อมติดตั้งระบบคัดกรอง จำนวน 1 ชุด มูลค่า 250,000 บาท โดยมีผู้ร่วมบริจาคจาก จปร.28 สมาชิกวุฒิสภา คณะแพทย์ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักธุรกิจ และผู้มีจิตศรัทธา มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…