ทรูมูฟส่งใจให้ฮีโร่ รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณพร้อมแพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่รับมอบอุปกรณ์สื่อสารจากทรูมูฟในสโลแกน “ทรูส่งใจให้ฮี่โร่ไทย สู้ภัยโควิด -19” โดยสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารพร้อมซิมทรูมูฟ เอช แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จำนวน 10 เครื่อง พร้อมสอนวิธีการใช้งานเพื่อใช้ในการสื่อสารกับทีมงานสู้วิกฤติโควิด-19 ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…