แม่ทัพภาค4 เยี่ยมให้กำลังใจนักรบเสื้อกาวน์ รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณพร้อมแพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับแม่ทัพภาค4 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ และคณะ ในการมาเยี่ยมบุคลากรโรงพยาบาล(นักรบเสื้อกาวน์ สู้ภัยโควิด 19) พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งเป็นอย่างสูง

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…