ข่าวช่องวัน มอบเงินบริจาคในโครงการ “วันสร้างสุข “สู้ภัยโควิด-19””


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค จากข่าวช่องวันที่มอบเงินบริจาคในโครงการ “วันสร้างสุข “สู้ภัยโควิด-19””จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติการสู้โควิด-19