รพร.สายบุรี รับมอบของบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี


เมื่อวันนี้ที่ 30 มีนาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ และเจ้าหน้าที่รับมอบแอลกอฮอลล์เจลแบบเติม ขนาด 1000 มิลลิลิตร หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากอนามัยแบบผ้า จากศูนย์ยาอำเภอสายบุรี เพื่อใช้ในโรงพยาบาล ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้