รพร.สายบุรี รับมอบของบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี


เมื่อวันนี้ที่ 30 มีนาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ และเจ้าหน้าที่รับมอบแอลกอฮอลล์เจล ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด จากบริษัทเอเซียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นเนล โปรดักชั่น เพื่อใช้ในโรงพยาบาล ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้