ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 16 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 16 รายการ