โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565