ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565


ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565