รพร.สายบุรีร่วมสนับสนุนกิจกรรม ของคณะดำน้ำจิตอาสาฯ


วันที่ 21 มกราคม 2565 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ มอบหมายให้นางนิรมล ธนภิรมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับเกียรติบัตรในนาม ของโรงพยาบาลสมเด็จพระราชสายบุรีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของคณะดำน้ำจิตอาสาเพื่อร่วมทำความสะอาดบ้านปลา ณ หาดวาสุกรีภายใต้ กิจกรรม “ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี” จากนายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี ณ หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี