โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประเภทโรงพยาบาล ประจำปี 2564 ในกิจกรรมคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร