ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยเภสัชกรศิริ วราพุธ รองผู้อำนวยการฯ รับมอบเงินบริจาค


วันที่ 20 ธันวาคม 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยเภสัชกรศิริ วราพุธ รองผู้อำนวยการฯ รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)เป็นเงินสวัสดิการจากบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ในโครงการ “กองทุนพนักงานเปลดีเด่น” ประจำปี 2564 ณ ตึกผู้ป่วยนอก รพร.สายบุรี