ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565