รพร.สายบุรีออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เคลื่อนที่


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รพร.สายบุรีออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เคลื่อนที่