โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)