รพร.สายบุรี รับมอบของบริจาค จากทีมนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เพื่อบริการประชาชน ผู้มาฉีดวัคซีน COVID-19 โดยมีแพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี