รพร.สายบุรี ประชุมชี้แจงนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกที่


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่หัวหน้างาน ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกที่ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…