กิจกรรมน้ำหวาน น้ำใจ และอาหารเดือนรอมฎอน ปี 2564


แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมกับคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมน้ำหวาน น้ำใจ และอาหารเดือนรอมฏอน ประจำปี 2564 เพื่อบริจาคอาหารละศีลอดแก่ผู้ป่วยและญาติที่นอนรักษาในโรงพยาบาลตลอดเดือนรอมฎอน (ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564)

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…