รพร.สายบุรี พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด-19


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยปลัดอวุโสอำเภอสายบุรี และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตัดริบบิ้นในโอกาสเปิดตึกโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดปัตตานี ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี ในการนี้ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ร่วมกันลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเป็นเกราะป้องกันโรค และลดการระบาดของโรคได้

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…