รพร.สายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่3 :Sinovac


เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่3 :Sinovac แก่บุคลากรโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป ซึ่งการดำเนินงานผ่านไปด้วยดี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…