รพร.สายบุรี จัดประชุมเตรียมวางแผนป้องกันโควิด-19


เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมเพื่อเตรียมแผนการจัดระบบป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…