รพร.สายบุรีรับมอบเงินบริจาคฯ


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบเงินบริจาคจากบริษัทหาดทิพย์ ซึ่งได้มอบเงินสวัสดิการให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ในโครงการ “กองทุนพนักงานเปลดีเด่น”ประจำปี 2563 ณ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…