โครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมและการเยียวยาฯ


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.-12.00 น. แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผ่าน Telemeeting จากอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำเสนอสรุปผังแม่บทตามโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…