ทีม Palliative Care รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สืบพงษ์ ขวัญศรีเพชร์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีม Palliative Care โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้าน เพื่อติดตามและรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง ณ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…