ผอ.รับชมอบของบริจาคฯ


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล รับมอบของบริจาคจากคุณอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนมอบ ในหัวข้อ “ให้ลมหายใจ เพื่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ”ภายใต้ “โครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด 19 (มูลนิธิสายธาร)”ซึ่งบริจาค AIRVOtm2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 240,000 บาท ส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
medical services)”

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…