รพร.สายบุรี ประชุมเตรียมการประชุมวิชาการ การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 23


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อเตรียมการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และโรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้หัวข้อ “ระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New normal medical services)”

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…