รพร.สายบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (ROYAL THAI VOLUNTEERS) เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Doing Good Deeds For Country And People) ณ ฟาร์มตัวอย่าง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…