รพร.สายบุรี ร่วมกิจกรรมทอดกฐินฯ


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมพิธีงานถวายกฐิน ณ วัดวิมลวัฒนาราม (วัดเขา) ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…